Carnavalito

1st Tango Marathon 17 - 19 / 01 / 2020 Teutonic Castle in Gniew / Poland

O maratonie / about the marathon

Spełniajmy marzenia! To zdanie najlepiej oddaje pomysł stworzenia maratonu tanga na zamku w Gniewie. Dzięki determinacji Zbyszka i miłości do swoich rodzinnych stron, dzięki zaangażowaniu tangowych „szaleńców” z Poznania i Zielonej Góry mamy zaszczyt zaprosić Was na wyjątkowy maraton CARNAVALITO w styczniu 2020 roku. Spotkamy się w absolutnie zjawiskowej przestrzeni śreniowiecznego Zamku Krzyżackiego, zaczniemy spotkanie uroczystą kolacją, na na nocnych milongach pojawimy się w maskach! W końcu czas na karnawał!

Let’s make dreams come true! This sentence reflects the idea of organizing a tango marathon at the castle in Gniew the best way. Thanks to Zbyszek’s determination and his love for his hometowns, thanks to the involvement of the „locos” from Poznań and Zielona Góra, we are pleased to invite you to the unique CARNAVALITO marathon in January 2020. We will meet in the absolutely phenomenal space of the medieval Teutonic Castle, we will start the meeting with a gala dinner, and during the night milonga on Saturday we will show up in masks! Because it’s time for carnival!

Miejsce / place

Gniew jest miejscem pełnym tajemnic. Jego historia sięga XII wieku. Pod panowaniem księcia Sambora przeszedł w ręce Krzyżaków, co dało osadzie szanse na niezwykły rozwój. Postawili tu warowny zamek oraz osadę, czyniąc Gniew najważniejszą twierdzą wraz z Człuchowem po lewej stronie Wisły. Miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk, by po pokoju toruńskim wejść w granice Polski. Na zamku gościli królowie i książęta, a najsłynniejszy z nich, najpierw starosta gniewski, a później król polski – Jan III Sobieski, wybudował na przedzamczu pałac dla swej ukochanej Marysieńki. Miasto aż do wybuchu II wojny światowej było jednym z wielu, gdzie we wspólnej przestrzeni żyła i koegzystowała ludność wielu narodowości, szczególnie mniejszość niemiecka. 

 

Gniew is a place full of mysteries. Its history reaches back to XII century. Under the power of Prince Sambor, it got into the hands of the Teutonic Knights, which gave it a chance for extraordinary development. They built a fortified castle there, making Gniew the most important fortress, along with Człuchów on the left side of the Vistula. The city was transfered from hands to hands several times, to be finally included in the Polish territory after the political settlement in Toruń. The castle was visited by kings and princes, and the most famous of them, first the governor of Gniew, and later the Polish king – Jan III Sobieski, built a palace on the outer bailey for his beloved Marysieńka. Until the outbreak of World War II, the city was one of those, where people of different nationalities, especially the German minority, lived and coexisted in common space.

zamek / castle

Dzisiaj gniewski zamek oraz pałac Marysieńki mieści luksusowy 4**** hotel z basenem i spa, który jest otwarty na kulturę, sztukę i rozrywkę. organizowane są turnieje rycerskie i koncerty okolicznościowe. 

Maraton odbędzie się na dziedzińcu zamkowym, który tworzy kwadrat o wymiarach 21 x 21 metrów. Położymy na nim parkiet taneczny. Sale zamkowe na parterze służą za restaurację, część muzealna zaprasza Gości na wycieczkę w czasie i przestrzeni do średniowiecza, a część komnat przeznaczono na wyjątkowe pokoje hotelowe. 

Tuż obok zamku znajduje się główna część hotelowa – Pałac Marysieńki, który oferuje komfortowe noclegi, posiłki oraz basen i spa.

Today, the Gniew Castle and the Marysieńka’s Palace create a luxury 4 **** hotel with a swimming pool and spa, which is open to culture, art and entertainment, knights’ tournaments and occasional concerts.

The marathon will take place in the castle’s courtyard, which creates a square measuring 21 x 21 meters. We will put a dance floor in it. The castle’s halls on the ground floor serve as a restaurant, the museum part invites guests for a trip through time and space to the Middle Ages, and some of the chambers were converted into unique hotel rooms.

Right next to the castle there is the main part of the hotel – Marysieńka’s Palace, which offers comfortable accommodation and meals, as well as a swimming pool and spa.

nasi dje / DJ's team

francisco saura / malaga

michał 'el zorro' / poznań

luis cono / malmo

gracja bryś-kołodziejczyk / zielona góra

kasia press / gdynia

ania pietruszewska / bielsko-biała

ceny / prices

maraton carnavalito - wejściówka 199 pln

3 dni maratonu od piątku do niedzieli / uroczysta piątkowa kolacja otwierająca maraton / maska karnawałowa dla każdego uczestnika / kawa, herbata, woda i przekąski podczas maratonu

noclegi na zamku - 250 pln

2 noclegi w hotelu zamkowym 4**** w pokoju 2-os ze śniadaniami oraz dostępem do basenu i strefy SPA

wycieczka po zamku - 10 pln

zwiedzanie muzeum zamkowego z przewodnikiem

marathon carnavalito entrance fee - EUR 50

3 days of the marathon from Friday to Sunday / gala dinner on Friday opening the marathon / a carnival mask for each participant / coffee, tea, water and snacks during the marathon

accommodation at the castle - EUR 60

2 nights at the 4 **** hotel in a double room with breakfast and access to the swimming pool and SPA area

guided castle tour - EUR 3

visiting the castle’s museum with a tour guide

Noclegi w Hotelu Zamek Gniew rezerwujemy osobiście mailowo lub telefonicznie, na hasło: TANGO. Na czas maratonu cały hotel jest do naszej dyspozycji.

We reserve accommodation in Hotel Gniew individually by e-mail or phone, on the password: TANGO. The entire hotel is at our disposal during the marathon.

Hotel Zamek w Gniewie

 

ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew

 

tel. 58 535 38 80

 

www.zamek-gniew.pl